Výcvik mediace 2016: Akreditovaný kurz AK/PV-63/2014

Zvládnutí mediace, techniky pro rychlé, efektivní a také kultivované řešení sporů za pomoci třetí strany – mediátora. Je to neformální, mimosoudní způsob řešení konfliktů, ve kterém jsou obě strany přítomny dobrovolně.

Mediace je vhodná všude tam, kde stranám záleží na vyřešení sporu. Uvědomují si, že na vzniklém konfliktu mají svůj díl zodpovědnosti a chtějí ho také společně řešit. Uznávají možnost smírného řešení a souhlasí s účastí na mediaci.

Nejčastěji je mediace využívána při řešení rodinných konfliktů, obchodních a pracovněprávních konfliktů, komunitních a jiných občanskoprávních konfliktů, v trestní oblasti, také ve školách a sociálních službách.

Účastníci:
 • Vedoucí úředníci a úředníci
 • Pracovníci sociálních služeb a přestupkových komisí
 • Ředitelé škol a školských zařízení
 • Manažeři a personalisté
 • Zaměstnanci, kteří v rámci své práce řeší konfliktní a nepříjemné situace
 • Profesionálové, kteří se chtějí připravit na profesi Mediátora
Metody:
 • Interaktivní výcvik
 • Zážitkové učení
 • Výklad
 • Praktická cvičení
 • Diskuze
 • Modelové situace – videotrénink

V průběhu celého výcviku pozitivní zpětná vazba od lektorů. Výcvik je ukončen závěrečnou zkouškou. Účastníci obdrží Osvědčení. Kurz je akreditován MVČR.

Lektoři:
 • Mgr. & Mgr. František Zakopal (psycholog)
 • Ing. Pavel Kočvara (lektor krizové komunikace)
 • Mgr. Jaroslav Sztefek (právník)
Organizace:
 • Hodinová dotace veřejného kurzu: 100 hodin
 • Termín: 24. 8. 2016–25. 11. 2016 (4 x 3 dny, jedenkrát měsíčně)
 • Místo: Brno