Personální služby

Personální služby

Nejste si jisti, jak nejlépe postupovat při náboru zaměstnanců, jak efektivně investovat do rozvoje zaměstnanců či jak vytvořit na pracovišti soudržný tým? Poradíme Vám a připravíme realizaci následujících služeb, nebo pro Vás vytvoříme služby na míru podle Vašich individuálních potřeb.

 

Klíčové kompetence a kompetenční modely

Společně vytvoříme a popíšeme konkrétní kombinaci vědomostí, dovedností, schopností a dalších charakteristik osobnosti, které jsou nezbytné k efektivnímu plnění úkolů na dané pracovní pozici. Sjednotíme pohled na to, jaké chování a výsledky od zaměstnanců očekáváme a jak budeme jejich výkony hodnotit.

 

Příprava a realizace hodnocení a vývoje zaměstnanců (AC/DC)

Pomůžeme Vám nejen s prvotním výběrem, ale i s následným rozvojem zaměstnanců. Zjistíme potenciál jednotlivců i týmů a navrhneme efektivní postup pro řešení nedostatků. Sestavíme vzdělávací a rozvojové aktivity tak, aby každý zaměstnance směřoval k dosažení svého nejlepšího výkonu.

 

Průzkum spokojenosti zaměstnanců

Spokojenost zaměstnance a výkon zaměstnance jsou spojené nádoby. Vědět, v čem jsou zaměstnanci spokojeni či nikoliv znamená mít k dispozici cenné nástroje pro zlepšení situace zaměstnanců, a tím mít možnost pozitivně ovlivnit pracovní výkony týmu a zefektivnit chod firmy.