Semináře a workshopy

Semináře a workshopy na míru

Díky komplexnosti našich služeb jsme pro Vás schopni vypracovat nabídku seminářů a workshopů přesně na míru Vašim potřebám. Nejste si zatím jistí, co přesně Vy, Vaše firma a Vaši zaměstnanci potřebují? Nechejte se inspirovat nabídkou našich nejčastěji požadovaných kurzů.

Mezi naše nejoblíbenější kurzy patří:

 • Sebepoznání a motivace se vzdělávat
 • Komunikační typologie
 • Obchodní minimum
 • Manažerské minimum
 • Základy asertivity
 • Prezentační minimum
 • Profesionální komunikace ve službách
 • Mobbing a Bossing

Hodinovou dotaci a formu vzdělávacích aktivit přizpůsobíme podle Vašich preferencí.

 

Sebepoznání a motivace se vzdělávat

Motivační karty
Motivační karty

Nálepkovat či škatulkovat druhé je snadné. Skutečný klíč k porozumění ale spočívá v poznání sebe sama.

Cíl:

Kurz Vám umožní lepší orientaci v sobě samém a zlepší Vaši motivaci k práci a dalšímu rozvoji.

Forma:

Přednáška, seminář, 1 lektor

Program:
 • Úvod do problematiky
 • Nástroje sebepoznání
 • Kouzlo motivace
 • Cvičení pomáhající k lepšímu učení
Výstup:
 • Základní orientace v sobě samém a ostatních
 • Nasměrování účastníků kurzu k dalšímu rozvoji

 

Komunikační typologie

Předávání informací výroba-obchod
Předávání informací výroba-obchod

Objevte zákonitosti komunikace a naučte se dopředu odhadnout tu nejvhodnější strategii pro komunikaci s různými typy osobností.

Cíl:

V kurzu si uvědomíme význam typologie pro verbální i neverbální komunikaci a naučíme se tyto poznatky aktivně využít k úspěšné komunikaci.

Forma:
 1. Přednáška, seminář, 1 lektor
 2. Workshop, trénink, 1 lektor
Program:
 • Úvod do problematiky
 • Proč mít individuální přístup k různým lidem
 • Základní komunikační typologie jednotlivých typů osobností
 • Jak lze komunikovat s lidmi podle jejich typu modifikace chování
 • Cvičení – jak vést rozhovor s různými typy lidí
Výstup:
 • Porozumění a orientace v problematice
 • Poznání základních komunikačních typů a základy modifikace chování

 

Obchodní minimum

Obchodní dovednosti na prodejně
Obchodní dovednosti na prodejně

Dobře prodat neznamená vnutit a vydělat, ale pomoci, poradit, vyjít vstříc a získat tak stálého zákazníka.

Cíl:

Posluchači kurzu se seznámí se základními pojmy v oblasti trhu, klienta, konkurenční výhody, prospěšnosti a výhod produktu a služeb. Součástí kurzu je řešení námitek a obchodnické otázky.

Forma:

Přednáška, seminář, 1 lektor

Program:
 • Úvod do problematiky
 • Kdo je náš klient
 • Konkurence versus naše produkty a služby
 • Prospěšnosti a výhody
 • Řešení námitek
 • Otázky v obchodním styku
 • Cvičení pro praxi
Výstup:

Základní desatero pro konkrétní obchodní pozici

 

Manažerské minimum

Manažerské minimum
Manažerské minimum

Být ve funkci šéfa je jedna věc, ale být šéfem je věc úplně jiná.

Cíl:

Posluchači se seznámí se základními nástroji managementu, porozumí pojmům leader a manager, definují si prostor pro zlepšení v obou oblastech a naučí se využívat tyto poznatky k zefektivnění své každodenní práce.

Forma:

Přednáška, seminář, 1 lektor

Program:
 • Úvod do managementu
 • Otázky řízení a vedení
 • Komunikace s různými typy lidí
 • Motivace a stimulace
 • Modul podle zadavatele nebo konkrétní skupiny (delegování, hodnocení, vedení porad atd.)
 • Cvičení pro praxi
Výstup:

Účastníci si odnesou praktické návody, které jim v praxi budou oporou v řešení každodenních úkolů při řízení a organizaci lidí.

 

Základy asertivity

Asertivita pro asistentky
Asertivita pro asistentky

Nedaří se Vám prosadit? Máme pro vás asertivitu, soubor technik, se kterými se dostanete k cíli.

Cíl:

Posluchači si ujasní pojmy a konfrontují svoje zkušenosti s pocity. V praxi si vyzkouší asertivní reakce jako nejúčinnější nástroj při řešení agresivního i pasivního jednání.

Forma:

Přednáška, seminář, 1 lektor

Program:
 • Úvod
 • Pasivní, agresivní a asertivní komunikace
 • Asertivní techniky
 • Cvičení pro praxi
Výstup:

Výrazně lepší orientace v pracovní i osobní komunikaci.

 

Prezentační minimum a praktikum

Prezentace
Prezentace

Prezentace Vás nudila? Prezentují evidentně nedodržel základy prezentačních dovedností, které se Vy s námi naučíte.

Cíl:

Posluchači kurzu si natrénují schopnost zaujmout a přesvědčit své publikum. Porozumí základním principům pro vystupování před lidmi a zlepší svou schopnost udržet pod kontrolou vlastní projev i reakce publika.

Forma:

Přednáška, seminář, 1 lektor

Program:
 • Základní postup při přípravě prezentace
 • Typy struktur podle účelu prezentace
 • Prvky řeči těla, které ovlivňují projev v pozitivním i negativním smyslu
 • Zahájení a ukončení prezentace
 • Chvíle pro otázky a odpovědi
 • Využití techniky (zpětný projektor, počítač)
 • Užívání běžných vizuálních pomůcek (flipchart, magnetická tabule)
 • Prvky, které dělají prezentaci srozumitelnější pro posluchače
 • Rady a antirady zkušených řečníků
Výstup:

Praktický a srozumitelný návod jak se připravit, vystoupit a vyhodnotit svoje veřejné vystoupení před publikem.

 

Profesionální komunikace ve službách

Makléřky v projektu pro Hospodářskou komoru
Makléřky v projektu pro Hospodářskou komoru

Staňte se kompetentním, zdvořilým, seriózním a u klientů oblíbeným pracovníkem Vaší firmy.

Cíl:

Kurz seznámí posluchače se základními standardy profesionálního chování pracovníků služeb. Posluchači se naučí využít své znalosti, dovednosti a zkušenosti při poskytování služeb a uplatnit je v praxi.

Forma:

Přednáška, seminář, 1 lektor

Program:
 • Kompetenční model (soubor jasně daného pozorovatelného chování poskytovatelů služeb), vycházející z cílů, strategie a originality poskytovaných služeb
 • Verbální komunikace, včetně profesionální etikety
 • Neverbální komunikace, včetně image
 • Mimojazyková komunikace (žádoucí a pozorovatelné chování v praxi)
 • Cvičení pro praxi
Výstup:

Profesionální komunikační desatero, základní standard očekávaného a požadovaného chování poskytovatelů služeb.

 

Mobbing a Bossing

Manažer a změna - outdoor
Manažer a změna – outdoor

Naučte se bojovat se stresem jako zralá osobnost.

Cíl:

Naučíte se, jak dosáhnout svého cíle bez destruktivního konfliktu a jak rozeznat manipulaci a šikanování.

Forma:

Přednáška, seminář, 1 lektor

Program:
 • Úvod do problematiky
 • Kořeny a formy agrese
 • Specifika mobbingu a bossingu v příkladech
 • Mechanismus a řešení konfliktů
 • Role managementu
 • Cvičení
Výstup:

Dokážete snáze odolávat tlaku okolí a více důvěřujete sami sobě.

 

Outdoorové rozvojové aktivity

Development centre v přírodě
Development centre v přírodě

V souladu s povahou Vaší firmy sestavíme soubor aktivit prováděných v prostředí mimo firmu, které poskytuje novou perspektivu na týmovou dynamiku Vašich zaměstnanců a umocňuje efekt rozvojových aktivit. Nalezneme cesty k podpoře a prohloubení týmové spolupráce, zkvalitníme komunikaci v týmu a ve výsledku zvýšíme pracovní výkonnost.

Součástí teambuildingových aktivit je zpětná vazba prováděná lektorem a psychologem, kteří pomáhají našim klientům rozvíjet zejména následující oblasti:

 • Týmová spolupráce
 • Přirozené vůdčí osobnosti
 • Existence a kvalita konstruktivních týmových vztahů
 • Motivace pracovního kolektivu
 • Vzájemná tolerance a loajalita vůči organizaci
 • Efektivita informačních toků
 • Komunikační pravidla